ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaKe staženíKontakty

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby pro seniory v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 65 let) a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a lze jiřešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům od 60 let v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba.

Více informacíVíce informacíVíce informací
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
17-06-2021

19. ROČNÍK SOUTĚŽNÍHO KLÁNÍ

ZMĚNA ČÁSTI PRAVIDEL PRO NÁVŠTĚVY OD 11.6.2021

ZMĚNA ČÁSTI PRAVIDEL PRO NÁVŠTĚVY OD 11.6.2021

PŘIJMEME VRCHNÍ SESTRU

Přijmeme vrchní sestru

Pravidla pro návštěvy

Pravidla pro návštěvy

Výběrové řízení -VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Nádražní 933, 441 01 Podbořany, IČ 65650964, tel.:415 214 423-4

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Místo výkonu práce: Podbořany
Platové zařazení: Platové zařazení dle §123 Zákoníku práce a nařízení vlády č.341/2017 Sb. (10.platová třída)
Nástup: 1.1.2022

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Komunikační a organizační schopnosti
• Samostatnost, spolehlivost
• Schopnost vést tým

Požadavky
• Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v souladu s § 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
• Znalost zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, znalost standardů kvality
• Znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, Internet), výhodou znalost specializovaných IS (Cygnus)
• Zkušenost s vedením kolektivu
• Výhodou praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb
• Řidičský průkaz sk.B

Charakteristika pracovní pozice
Komplexně řídí, koordinuje a zabezpečuje poskytování sociálních služeb uživatelům terénní pečovatelské služby po stránce odborné, metodické, provozní. Vytváří a zodpovídá za koncepci a strategii poskytování sociálních služeb. Provádí řídící a kontrolní činnost a organizuje chod pečovatelské služby včetně vedení zaměstnanců. Zastupuje a prezentuje službu navenek.

Nabízíme:

• 5 týdnů dovolené
• Služební mobilní telefon
• Osobní příplatek, příplatek za vedení
• Vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Příspěvek na vitaminové prostředky či očkování
• Stabilní a profesionální zázemí

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, emailová adresa, datum a podpis

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• Strukturovaný životopis
• Motivační dopis
• Ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Výpis z evidence rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce

Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč do 1.8.2021 na email: nebo na výše uvedenou adresu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

V Podbořanech dne 13.5.2021

Mgr. Kamil Hajný
ředitel Domova pro seniory Podbořany, p.o

Programy

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Domov pro seniory Podbořany získal finanční prostředky pro projekt, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb a také dovedností a znalostí zaměstnanců.
Jde o částku 949.164 Kč která je na projekt poskytnuta z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O tyto prostředky byl velký zájem a náš projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Programy