ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaKe staženíKontakty

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby pro seniory v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 65 let) a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a lze jiřešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům od 60 let v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba.

Více informacíVíce informacíVíce informací
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
26-11-2021

Poděkování

Informace z Domova (25.11)

Informace z Domova

Pravidla pro návštěvy

Smyslová aktivizace

V roce 2014 budeme zavádět do praxe novodobý koncept aktivizace a péče s názvem „Smyslová aktivizace“

Naši zaměstnanci se v měsících lednu a únoru účastnili vzdělávání v konceptu Smyslové aktivizace. Postupně přenášejí do praxe domova teoretické znalosti.

Cílenou podporou stimulují smysly uživatelů, podporují je v komunikaci, vnímají jejich životní příběhy a účelně zaměřují péči a aktivizaci.

U osob postižených demencí je použití smyslové aktivizace novou možností, abychom předem poznali zdroje člověka a využili je. Při aktivizaci budou posíleny stávající činnosti, budou cvičeny všední kompetence a pro opětovné nalezení slov budou vyvolávány emocionální pocity.

Smyslová aktivizace znamená „žít všemi smysly“ a vědomě vnímat a prožívat každou část života. Celostní koncept smyslové aktivizace pro osoby velmi staré nebo klienty trpící demencí představuje další důležitou složku péče o seniory v sociálních zařízeních. Podpora a procvičování smyslových funkcí přináší klientovi nejen příjemný pocit, ale zároveň je to pro něj také určitá forma prožití času. Společně s procvičováním smyslů klient projevuje také fyzickou aktivitu, a to slouží k udržení stupně jeho soběstačnosti - např. při samostatném příjmu potravy, při hygieně a dalších běžných denních činnostech. Aktivizace má za cíl člověka zaktivizovat, rozpohybovat, motivovat, spoluutvářet svůj život i ve stáří a dále se účastnit na životě společnosti. Smyslová aktivizace je nenásilná, přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi pečovaným a pečujícím. Vede k pochopení vlastní hodnoty každého člověka

Programy

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Domov pro seniory Podbořany získal finanční prostředky pro projekt, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb a také dovedností a znalostí zaměstnanců.
Jde o částku 949.164 Kč která je na projekt poskytnuta z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O tyto prostředky byl velký zájem a náš projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Programy