ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaPečovatelská službaKontaktyVideo o Domově

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby pro seniory v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 65 let) a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a lze jiřešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům od 60 let v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba.

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy celoročně, včetně víkendů a svátku od 7:00 do 21:00 hodin v domácnostech klientů.

Více informacíVíce informacíVíce informacíVíce informací
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
07-07-2022

Nabídka práce

07-07-2022

Vzdělávání

08-06-2022

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA CELÉ PODBOŘANSKO

25-04-2022

ZDRAVOTNÍ SESTRA-nabídka zaměstnání

Pravidla pro návštěvy

Dobrý den,
od úterý 1.6. nebude Domov již realizovat „antigenní testování“ návštěv. Ostatní podmínky pro uskutečnění návštěvy zůstávají stále stejné.


Pravidla pro návštěvy v DpS Podbořany s platností od 24.5.2021
(V souladu s mimořádným opatřením MZDR 31735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22.5.2021)

1. Návštěva bude umožněna osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM a o tomto doloží doklad (doklad z odběrového místa, od lékaře, nebo ze zaměstnání. Samotestování není uznáváno, ani není možné ho v prostorách Domova realizovat)

2. Návštěva bude umožněna osobě, která v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii – obracejte se na své praktické lékaře)

3. Návštěva bude umožněna osobě, která doloží, že od aplikace první dávky v případě
a) dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní
b) jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
c) předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončení očkování proti onemocnění Covid-19,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

4. Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy je nutné mít funkční respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu


5. Návštěvy budou probíhat každý všední den včetně víkendů od 9.00-12.00 hod. a 14.00-17.00 hod.

6. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osoby (včetně dětí na které se také vztahuje povinnost doložení negativního výsledku testu) na jednoho uživatele služby ve stejném čase, maximálně po dobu 60 minut.

7. Na recepci bude navštěvující osobě změřena teplota. Pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37˚C, případně bude vykazovat příznaky odpovídající nemoci, bude návštěva zakázána.

8. Návštěva bude probíhat na pokojích. V případě dvoulůžkových pokojů bude možné realizovat návštěvu v prostorách k tomu přizpůsobených (jídelna, společenský sál, terasa, zahrada, apod.)

9. Balíček pro své blízké bude možné předat osobně.
Pravidla se mohou změnit dle aktuální situace

Děkujeme za respektování nastavených opatření

V Podbořanech dne 27.5.2021

Mgr. Kamil Hajný
ředitel Domova pro seniory Podbořany, p.o

Programy