ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaKe staženíKontakty

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby pro seniory v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 65 let) a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a lze jiřešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům od 60 let v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba.

Více informacíVíce informacíVíce informací
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
26-11-2021

Poděkování

Informace z Domova (25.11)

Informace z Domova

Pravidla pro návštěvy

Společnost Sodexo se věnuje společensky odpovědným aktivitám již od roku 1986. V roce 2008 vzniká program „Pomoc seniorům“. Tento program se zabývá zlepšováním kvality každodenního života seniorů a postupně se jeho součástí stává dobrovolnictví, finanční dárcovství a organizování finančních sbírek ve prospěch seniorů.
Začátkem roku 2013 vyhlásila společnost Sodexo Benefity kampaň s názvem „Plníme přání seniorům“. Do této kampaně se zapojili jako hlavní partneři Diakonie Československé církve evangelické a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Cílem kampaně bylo splnit celkem 40 přání. 20 přání jednotlivců a 20 přání zařízení pro seniory. Do uzávěrky 15. února bylo přihlášeno celkem 327 přání. Naše přání bylo vybráno a prezentováno jako přání zařízení s názvem „Nový klavír pro paní Zdeňku“:
V Domově pro seniory v Podbořanech žije paní Zdeňka Cónová, které je 87 let, pochází z Rakovníka a celý svůj život miluje hudbu. V životě měla velké štěstí, protože se její koníček stal i jejím povoláním. Přes čtyřicet let totiž učila v základní umělecké škole v Rakovníku a také v Jesenici. Vychovala tak desítky dětí, z nichž si řada z nich vybrala hudbu jako své povolání. Vedení domova i paní Zdeňka by byli velmi rádi, kdyby její hudba mohla přinášet radost i klientům domova, jejich blízkým i obyvatelům města Podbořany např. pořádáním koncertů nebo menších akcí. Bohužel nemáme finanční prostředky na zakoupení staršího klavíru, který by posloužil k těmto účelům. A proto jsme se rozhodli poslat naše přání do programu „Plníme přání seniorům“.
Splněné přání muselo být realizováno do 31. srpna 2013. Nám se podařilo koupit starší klavír, který je nyní umístěn ve společenském sále našeho domova a paní Zdeňka může svou hrou dělat radost všem klientům domova i sobě.
Díky příspěvkům se podařilo naše přání splnit. Děkujeme touto cestou všem přispěvatelům

Programy

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Domov pro seniory Podbořany získal finanční prostředky pro projekt, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb a také dovedností a znalostí zaměstnanců.
Jde o částku 949.164 Kč která je na projekt poskytnuta z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O tyto prostředky byl velký zájem a náš projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Programy