ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaPečovatelská službaKontaktyVideo o Domově
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
07-07-2022

Nabídka práce

07-07-2022

Vzdělávání

08-06-2022

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA CELÉ PODBOŘANSKO

25-04-2022

ZDRAVOTNÍ SESTRA-nabídka zaměstnání

Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost

Domov pro seniory Podbořany získal finanční prostředky pro projekt, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb a také dovedností a znalostí zaměstnanců. Jde o částku 949.164,- Kč, která je na projekt poskytnuta z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O tyto prostředky byl velký zájem a vyhověno bylo jen části žadatelů. Náš projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší. Proto můžeme přidělení financí považovat za velký úspěch a uznání potřebnosti Domova.

Pro realizaci projektu se podařilo získat přední české konzultanty. S jejich pomocí pracovníci Domova pracují na:

  
přezkoumání veřejného závazku
  
zkvalitnění nabídky služeb
  
ochraně práv, stížnostech a střetu zájmů
  
jednání se zájemcem o službu
  
individuálním plánování
  
řízením dokumentace
  
personálním zajištění
  
vztazích a spolupráci s dalšími dostupnými veřejnými službami

Projekt těmito konzultacemi podpoří práci nejméně 30 zaměstnanců. Výběr není omezen věkem, počtem odsloužených let, pohlavím, ani jinými podobnými měřítky. Dochází tak ke zvýšení kompetencí pracovníků, prohloubení jejich kvalifikace a zvýšení motivace – to vše bude mít pozitivní dopad i na kvalitu života našich klientů.

Souhrnné informace

Název projektu: DpS Podbořany: Standardy kvality v poskytování sociálních služeb
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00018
Částka: 949 163,68 Kč
Doba realizace projektu: 1. červen 2011 až 31. prosinec 2012
Financování: ESF a státní rozpočet ČR prostřednictvím OP LZZ

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a související klíčové kompetence zaměstnanců Domova pro seniory a tak i kvalitu života seniorů v Domově.

Programy