ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaPečovatelská službaKontaktyVideo o Domově

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby pro seniory v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 65 let) a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a lze jiřešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům od 60 let v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba.

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy celoročně, včetně víkendů a svátku od 7:00 do 21:00 hodin v domácnostech klientů.

Více informacíVíce informacíVíce informacíVíce informací
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
07-07-2022

Nabídka práce

07-07-2022

Vzdělávání

08-06-2022

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA CELÉ PODBOŘANSKO

25-04-2022

ZDRAVOTNÍ SESTRA-nabídka zaměstnání

Návštěvy v Domově

Vážení,

dnes (20.4) uplyne ochranná lhůta (14 dní) po aplikaci druhé dávky vakcíny proti onemocnění Covid-19 u obyvatel našeho Domova. Všichni proočkovaní klienti by měli být plně imunní. V této souvislosti dochází k dílčím změnám Pravidel návštěv v našem Domově. Až dosud byla možná návštěva pouze v tzv. návštěvní místnosti. Počínaje středou (21.4) bude možné navštívit své blízké již na pokojích, v případě dvoulůžkových pokojů bude možné realizovat návštěvu v prostorách k tomu přizpůsobených (jídelna, společenský sál, terasa, zahrada, apod). Dochází také k rozšíření návštěvních dnů o víkendy. Návštěvy budou možné bez předchozí rezervace za splnění níže platných pravidel. Rezervace bude nutná pouze v případě, bude-li zájemce o návštěvu chtít provést antigenní test. Prozatím testujeme zdarma každé úterý a čtvrtek. Rezervaci testování je možné domluvit ve všední dny na tel. 733 714 023 od 7.00-11.30 nebo od 12.30-15.00 hod. Návštěvy budou probíhat každý den od 9.00-12.00 hod. a 14.00-17.00 hod.
Současně připomínáme možnost vycházek klientů mimo Domov. Vycházky nejsou časově omezené. Podmínkou je nasazený respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Očkovaní klienti již nebudou muset po návratu absolvovat karanténu a testování.


Pravidla pro návštěvy v DpS Podbořany s platností od 21.4.2021
(V souladu s usnesením vlády č.297 ze dne 18.3.2021, o přijetí krizového opatření)

1. Návštěva bude umožněna osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM a o tomto doloží doklad (originál či ověřenou kopii případně sms potvrzení)

2. Návštěva bude umožněna osobě, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii – obracejte se na své praktické lékaře)

3. Návštěva bude umožněna osobě, která předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončení očkování proti onemocnění Covid-19, od kterého uplynulo minimálně 14 dní

4. Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy je nutné mít funkční respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

5. Nabízíme možnost testování antigenním testem. V rámci omezených personálních možností jsme schopni zajistit toto testování max. 2x týdně (úterý a čtvrtek). Budete-li mít zájem o testování v našem Domově je nutné tuto informaci telefonicky sdělit. Rezervace testování je možná ve všední dny na tel. 733 714 023 od 7.00-11.30 nebo od 12.30-15.00 hod

6. Návštěvy budou probíhat každý den včetně víkendů od 9.00-12.00 hod. a 14.00-17.00 hod.

7. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osoby (včetně dětí na které se také vztahuje povinnost doložení negativního výsledku testu) na jednoho uživatele služby ve stejném čase, maximálně po dobu 60 minut.

8. Na recepci bude navštěvující osobě změřena teplota. Pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37 o C, případně bude vykazovat příznaky odpovídající nemoci, bude návštěva zakázána.

9. Návštěva bude probíhat na pokojích. V případě dvoulůžkových pokojů bude možné realizovat návštěvu v prostorách k tomu přizpůsobených (jídelna, společenský sál, terasa, zahrada, apod).

10. Balíček pro své blízké bude možné předat osobně.


Pravidla se mohou změnit dle aktuální situace

Děkujeme za respektování nastavených opatření

V Podbořanech dne 20.4.2021

Mgr. Kamil Hajný
ředitel Domova pro seniory Podbořany, p.o

Programy