ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaPečovatelská službaKontaktyVideo o Domově

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby pro seniory v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 65 let) a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a lze jiřešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům od 60 let v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba.

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy celoročně, včetně víkendů a svátku od 7:00 do 21:00 hodin v domácnostech klientů.

Více informacíVíce informacíVíce informacíVíce informací
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
07-07-2022

Nabídka práce

07-07-2022

Vzdělávání

08-06-2022

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA CELÉ PODBOŘANSKO

25-04-2022

ZDRAVOTNÍ SESTRA-nabídka zaměstnání

Návštěvy v Domově

Vážení,

všichni testovaní obyvatelé a zaměstnanci Domova jsou „negativní“. V této souvislosti Vás informujeme o znovuobnovení návštěv Vašich blízkých v Domově a to počínaje zítřejším dnem (31.3), za podmínky dodržení stanovených pravidel.
Tato pravidla máte podrobně popsána níže. Návštěvy budou probíhat prozatím ve všední dny od 7.00-11.30 a 13.00-16.00 hod. Nadále nabízíme testování zdarma (každé úterý a čtvrtek). Bližší informace a rezervace je možná ve všední dny na tel. 733 714 023 od 7.00-11.30 nebo od 12.30-15.00 hod.

Pravidla pro návštěvy v DpS Podbořany s platností od 31.3.2021
(V souladu s usnesením vlády č.297 ze dne 18.3.2021, o přijetí krizového opatření)

1. Návštěva bude umožněna osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM a o tomto doloží doklad (originál či ověřenou kopii, případně sms potvrzení)

2. Návštěva bude umožněna osobě, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii – obracejte se na své praktické lékaře)

3. Návštěva bude umožněna osobě, která předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončení očkování proti onemocnění Covid-19, od kterého uplynulo minimálně 14 dní

4. Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy je nutné mít funkční respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

5. Nabízíme možnost testování antigenním testem. V rámci omezených personálních možností jsme schopni zajistit toto testování max. 2x týdně a to vždy v úterý a ve čtvrtek. Budete-li mít zájem o testování v našem Domově je nutné tuto informaci sdělit v rámci rezervace.

6. Na návštěvu je nutné předem se objednat na tel.čísle 733 714 023. Telefonická rezervace je možná denně kromě víkendu od 7.00-do 11.30 nebo od 12.30-do 15.00 hod.

7. Návštěvy budou prozatím probíhat od pondělí do pátku v dopoledních hodinách od 9.30-11.00 hod. a v odpoledních hodinách od 13.00-16.00 hod.

8. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osoby (včetně nezl. dítěte- na které se také vztahuje povinnost doložení negativní výsledku testu) na jednoho uživatele služby ve stejném čase, maximálně po dobu 30 minut.

9. Prosím dostavte se na recepci min. vždy 20 minut smluveným časem návštěvy k vyřízení formalit (odevzdání čestného prohlášení, výsledek testu, měření teploty, případně testování).

10. Návštěva předloží čestné prohlášení, které společně s dokladem o testu na Covid-19 s negativním výsledkem ne starším 48 hodin, případně s potvrzením praktického lékaře o prodělání nemoci Covid -19, nebo certifikátem MZČR o očkování proti onemocnění Covid-19, k nahlédnutí na recepci

11. Na recepci bude navštěvující osobě změřena teplota. Pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37 C, případně bude vykazovat příznaky odpovídající nemoci, návštěva nebude umožněna.

12. Návštěvy budou probíhat ve vyčleněných prostorách Domova.

13. Případný balíček pro své blízké bude nutné předat na recepci (po uplynutí karantény bude předán adresátovi-balíček označte jménem Vašeho blízkého). Není nutné nosit potraviny k okamžité spotřebě. Klienti Domova mají k dispozici funkční kantýnu.

Pravidla se mohou změnit dle aktuální situace
Děkujeme za respektování nastavených opatření

V Podbořanech dne 30.3.2021

Mgr. Kamil Hajný
ředitel Domova pro seniory Podbořany, p.o

Čestná prohlášení

Čestné prohlášení - testování v DpS

Čestné prohlášení - vlastní test, potvrzení o prodělané nemoci COVID-19, certifikát

Programy