ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaPečovatelská službaKontaktyVideo o Domově
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
07-07-2022

Nabídka práce

07-07-2022

Vzdělávání

08-06-2022

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA CELÉ PODBOŘANSKO

25-04-2022

ZDRAVOTNÍ SESTRA-nabídka zaměstnání

Projekty, kterých se účastníme

Kde domov můj

Součástí projektu DpS Podbořany „Kde domov můj“ je cyklus vzpomínkových přednášek na města a obce regionu Podbořanska. Do vzpomínkových setkání jsou tak zařazena města a obce, kde většina klientů zdejšího domova prožila většinu svého života.

Součástí vzpomínkového cyklu nejsou, ale pouze přednášky, ale také možnost tyto obce a města znovu navštívit a poznat jejich současný život, což je pro některé klienty domova jedinečnou příležitostí podívat se, co se změnilo v místech, která znají. Pro klienty, kteří nejsou z regionu, je to příležitost poznat okolí a historii místa, kde dnes žijí.

Cílem projektu „Kde domov můj“ je:

• Seznámit klienty DpS Podbořany s městy a obcemi Mikroregionu Podbořanska (historie, významné osobnosti, které v obci žijí/žili, kultura, památky atd.).
• Umožnit klientům, kteří z tohoto regionu pocházejí poznat současný život v těchto městech a obcích.
• Zprostředkovat zájemcům z řad klientů DpS návštěvu vybraného města a obce z Mikroregionu Podbořanska.
• Navázat spolupráci s představiteli těchto měst a obcí.
• Zapojit širokou veřejnost (obyvatele jednotlivých měst a obcí) do projektu.
• Umožnit obyvatelům měst a obcí z Mikroregionu Podbořanska poznání dalších obcí, které jsou jeho součástí.
• Představit veřejnosti život v DpS Podbořany.
• Podpořit mezigenerační spolupráci.

Projekt byl zahájen v listopadu roku 2012. Předpokládaná doba ukončení je březen roku 2014.

Poslání pečovat

Společnost SCA Hygiene Product, která je výrobcem inko pomůcek Tena, uděluje od roku 2011 ocenění „Poslání pečovat“. Cílem je vyzdvihnout náročnou práci pracovníků v sociálních službách. Z 20 přihlášených projektů komise vybrala k ocenění 1 projekt z České republiky a 1 projekt ze Slovenska. Náš projekt Kde domov můj byl právě jedním z oceněných. Jako ocenění jsme získali diplom, kávovar, který bude sloužit v kavárničce, a šek na 15 000,-- Kč na podporu realizace projektu.

Plníme přání seniorům

Společnost Sodexo se věnuje společensky odpovědným aktivitám již od roku 1986. V roce 2008 vzniká program „Pomoc seniorům“. Tento program se zabývá zlepšováním kvality každodenního života seniorů a postupně se jeho součástí stává dobrovolnictví, finanční dárcovství a organizování finančních sbírek ve prospěch seniorů.
Začátkem roku 2013 vyhlásila společnost Sodexo Benefity kampaň s názvem „Plníme přání seniorům“. Do této kampaně se zapojili jako hlavní partneři Diakonie Československé církve evangelické a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Cílem kampaně bylo splnit celkem 40 přání. 20 přání jednotlivců a 20 přání zařízení pro seniory. Do uzávěrky 15. února bylo přihlášeno celkem 327 přání. Naše přání bylo vybráno a prezentováno jako přání zařízení s názvem „Nový klavír pro paní Zdeňku“:
V Domově pro seniory v Podbořanech žije paní Zdeňka Cónová, které je 87 let, pochází z Rakovníka a celý svůj život miluje hudbu. V životě měla velké štěstí, protože se její koníček stal i jejím povoláním. Přes čtyřicet let totiž učila v základní umělecké škole v Rakovníku a také v Jesenici. Vychovala tak desítky dětí, z nichž si řada z nich vybrala hudbu jako své povolání. Vedení domova i paní Zdeňka by byli velmi rádi, kdyby její hudba mohla přinášet radost i klientům domova, jejich blízkým i obyvatelům města Podbořany např. pořádáním koncertů nebo menších akcí. Bohužel nemáme finanční prostředky na zakoupení staršího klavíru, který by posloužil k těmto účelům. A proto jsme se rozhodli poslat naše přání do programu „Plníme přání seniorům“.
Splněné přání muselo být realizováno do 31. srpna 2013. Nám se podařilo koupit starší klavír, který je nyní umístěn ve společenském sále našeho domova a paní Zdeňka může svou hrou dělat radost všem klientům domova i sobě.
Díky příspěvkům se podařilo naše přání splnit. Děkujeme touto cestou všem přispěvatelům

Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí

Dalším oceněním pro náš projekt „Kde domov můj“ byla cena Ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka, který ocenil jednotlivce i organizace, které se snaží zvýšit povědomí a informovanost o postavení seniorů ve společnosti. .
Dokument o projektu „ Kde domov můj“ získal cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Tento projekt má za cíl vzít seniory do míst, kde se narodili a strávili mládí, na která rádi vzpomínají, kam už se jen tak nedostanou. Někdy se do svého rodného místa vracejí i po desítkách let. Klienti se podívají na zajímavá místa, své rodné domy nebo třeba na zákoutí spjatá s jejich mládím.
Ocenění převzala 11.10.2013 ředitelka DpS Podbořany v Gobelínovém sále Hrzánského paláce v Praze.
O vůbec první ročník soutěže byl velký zájem, na který bude možné v budoucnosti navázat.

Programy