ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaKe staženíKontakty

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby pro seniory v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 65 let) a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a lze jiřešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům od 60 let v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba.

Více informacíVíce informacíVíce informací
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    info@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
26-11-2021

Poděkování

Informace z Domova (25.11)

Informace z Domova

Pravidla pro návštěvy

Informace k návštěvám, poděkování

Informace k návštěvám, poděkování


Pokud se nezmění současná situace s výskytem COVID-19 v našem zařízení, můžete navštívit své blízké v Domově každý všední den po předchozí rezervaci na tel. čísle: 733 714 023. V rámci našich omezených personálních možností jsme schopni otestovat zájemce o návštěvu v následujícím týdnu v úterý 5.1. a čtvrtek 7.1. Testování probíhá vždy 30 minut před smluvenou rezervací návštěvy Vašeho blízkého v Domově. Budete-li chtít otestovat v našem Domově, je nutné tuto informaci v rámci rezervace sdělit. I nadále upozorňujeme na možnost využití testování antigenními testy zdarma v rámci celorepublikového testování obyvatelstva. Nejbližší odběrová místa jsou v žatecké nemocnici a na lounské poliklinice.

Před koncem roku bychom také rádi poděkovali všem, kdo nám pomohl v době, kdy jsme byli zasaženi covid nákazou. Poděkování patří vedení Města Podbořany, ústeckému kraji, žateckým profesionálním vojákům ze 41.mechanizovaného pluku Josefa Malého, studentům Gymnázia a SOU Podbořany – Josefu Jelínkovi a Radku Krusmanovi, studentům Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci: Květoslavě Kináčové, Barboře Klásové a Jakubovi Hlavatému, dobrovolníkům Pavle Hanzlíčkové, Michaele Schiferdeckerové, Jitce Sýbkové, Olze Štěříkové, Petře Ježkové a Lucii Burdové.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům Domova za zvládnutí velmi náročného roku. Díky za Vaše nasazení a trpělivost. Patří Vám velké uznání za práci v náročných podmínkách.
Všem rodinám, přátelům, příznivcům a podporovatelům našeho Domova přeji pokud možno lepší rok 2021!


Kamil Hajný, ředitel

Programy

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Domov pro seniory Podbořany získal finanční prostředky pro projekt, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb a také dovedností a znalostí zaměstnanců.
Jde o částku 949.164 Kč která je na projekt poskytnuta z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O tyto prostředky byl velký zájem a náš projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Programy