ÚvodDomov pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací službaKe staženíKontakty

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poskytujeme pobytové, stravovací, sociální a zdravotní služby pro seniory v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (od 65 let) a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a lze jiřešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům od 60 let v nepříznivé sociální situaci, kteří trpí stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, případně dohled jiné osoby a lze ji řešit pomocí aktuální nabídky služeb.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba.

Více informacíVíce informacíVíce informací
Kontaktní informace
DOMOV PRO SENIORY
PODBOŘANY
příspěvková organizace
Nádražní 933
441 01 PODBOŘANY
      415 214 423
    henlinova@domovpodborany.cz
Video o našem domově
Aktuality
01-03-2017

PRONÁJEM KANTÝNY S KUCHYŇKOU

Nabízíme k nájmu nebytové prostory o velikosti 28,90 m za účelem provozování KANTÝNY s kuchyňkou. Termín ukončení podávání žádosti k provozování této služby v DpS je 30.4.2017. Bližší informace na tel. čísle 602 157 803 nebo 733 714 024.

01-03-2017

Přijmeme zdravotní sestru

Na plný pracovní úvazek přijmeme do pracovního poměru zdravotní sestru. Jedná se o práci v nepřetržitém provozu. Strukturovaný životopis zasílejte na adresu sulcova@domovpodborany.cz.

01-03-2017

Přijmeme pracovníka sociální péče

Přijmeme pracovníka sociální péče. Pracovní náplň spočívá v pomoci uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zajišťuje pomoc při hygieně, vede individuální záznamy o průběhu sociální služby. Jedná se o práci v nepřetržitém provozu s průměrným platem cca 12 - 13.000,-- Kč. Strukturovaný životopis zasílejte na adresu sulcova@domovpodborany.cz.

24-11-2016

Poděkování

Děkujeme anonymnímu dárci za zaslané květiny a poděkování. Velmi si vážíme ocenění naší práce.

Hlavní poslání organizace

Posláním pobytové služby Domova pro seniory je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností je podporuje v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Sociální služba není určena osobám trpícím jinými typy chronického duševního onemocnění a osobám prokazatelně závislým na návykových látkách.

Doplňkové činnosti

Pronájem nevyužitých nebytových prostor, výroba upomínkových předmětů, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, ubytovací služby pro návštěvy obyvatel dle vnitřních předpisů organizace, hostinská činnost (vaření jídel pro DPS a místní důchodce), reklamní činnost a marketing.

Zřizovatel: Město Podbořany, se sídlem Mírová 615, 441 17 Podbořany

Vedení organizace

Ing. Marie Henlínová
ředitelka - statutární zástupce

Dipl. sestra Marcela Úlehlová
vedoucí obslužné péče - zástupce statutárního orgánu

SPONZOŘI

- paní Stefanie Jerlingová
- RWE Gasnet, s.r.o
- SCA Hygiene Products, s.r.o.
- Špergl s.r.o.
- Hartmann Rico a.s.
- paní Magdaléna Ladrová

CELOŽIVOTNÍ UNIVERZITA

Celoživotní univerzita - vzdělávání dospělých

Vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství. Šestisemestrální model

Tematika prvního semestru (podzim 2013):
raně středověká literatura - legendy a kroniky
počátky křesťanství a nejstarší čeští světci
otrokáři v Čechách, další podoby násilí
archeologická a antropologická zkoumání

Vzdělávací model zajišťuje agentura
Rogus, s.r.o.

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Domov pro seniory Podbořany získal finanční prostředky pro projekt, jehož cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb a také dovedností a znalostí zaměstnanců.
Jde o částku 949.164 Kč která je na projekt poskytnuta z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O tyto prostředky byl velký zájem a náš projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Programy